• Slider background

Zator nas potrzebuje

Zatorskie fakty

Nigdy nie mów wszystkiego co wiesz, ale wiedz zawsze co mówisz
George Bernard Shaw

Od redakcji

Portal internetowy Zatorskiefakty.pl jest portalem niezależnym . Żadne władze samorządowe, partie polityczne, ugrupowania, ruchy społeczne, instytucje rządowe i pozarządowe nie są właścicielami lub współwłaścicielami tego portalu. Portal uruchomiono w celu niecenzurowanego przepływu informacji , których do tej pory nie można było uzyskać w innych portalach działających na terenie gminy oraz w lokalnej gazecie „ŻZ”. Będą w nim poruszane tematy ciężkie w swojej wymowie i nurtujące nas ale również przyjemne, coś co nas cieszy, z czego możemy być dumni oraz wywiady z ciekawymi ludźmi, konkursy, ankiety . Wszyscy jesteśmy włodarzami tej ziemi i mamy prawo do rzetelnej informacji na temat funkcjonowania naszej gminy.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego portalu.

Zapraszamy do komentowania artykułów, z tego czerpiemy inspiracje do następnych reportaży.

Zapraszamy również do pisania artykułów na ciekawe tematy, które zwrócą Państwa szczególną uwagę lub informowanie nas o pewnych wydarzeniach.

 

Materiały i informacje przyjmujemy mailowo, telefonicznie oraz na spotkaniach z naszym przedstawicielem. Istnieje możliwość zamieszczenia na portalu reklam oraz innych informacji dla naszej społeczności: próśb, podziękowań, zaproszeń itp.

 

Zapraszamy do współpracy.