Wojciech Kajdas- Radny Powiatowy z klasą

Redakcja zatorskiefakty.pl jest zaszczycona, że Wojciech Kajdas jako jedyny do tej pory Radny sprawujący swoją funkcję z mandatu społecznego bez żadnych oporów przyjął zaproszenie Redaktora Naczelnego do udzielenia wywiadu. Życzylibyśmy sobie takiej otwartości i inteligencji jak w przypaku tego młodego człowieka, który wie co to służba publiczna.

Czytaj więcej...


Zatorskie Fakty
Treści i zdjęcia publikowane na niezależnym portalu internetowym Zatorskiefakty.pl są wartością intelektualną i stanowią własność właściciela portalu. Wyjątek stanowią materiały redakcyjne, informacje i zdjęcia udostępnione w ramach współpracy, licencji i umów zawartych z innymi podmiotami. Zgodnie z art.25 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zabrania się rozpowszechniania w/w materiałów bez pisemnej zgody wydawcy. Redakcja i administracja portalu Zatorskie fakty.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników oraz publikowanych przez nich komentarzy. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.