Kopalnia w Przeciszowie - szansa czy zagrożenie? Cz.2

      Większość z nas miała/ma do czynienia z węglem w swoim życiu. Najczęściej służy on jako opał na zimę czy też do podgrzewania wody. Według danych GUSu z 2012 roku, nawet 48,7% gospodarstw domowych w Polsce używa paliw stałych (w tym właśnie węgla) jako głównego nośnika energii cieplnej. Pozostała części to w dużej mierze ciepło pochodzenia sieciowego – w większości powstającego w kotłowaniach czy elektrociepłowniach opalanych węglem.

Czytaj więcej...


Zatorskie Fakty
Treści i zdjęcia publikowane na niezależnym portalu internetowym Zatorskiefakty.pl są wartością intelektualną i stanowią własność właściciela portalu. Wyjątek stanowią materiały redakcyjne, informacje i zdjęcia udostępnione w ramach współpracy, licencji i umów zawartych z innymi podmiotami. Zgodnie z art.25 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zabrania się rozpowszechniania w/w materiałów bez pisemnej zgody wydawcy. Redakcja i administracja portalu Zatorskie fakty.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników oraz publikowanych przez nich komentarzy. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.