Sprawy niedokończone

MOBBING –fakty

Zaczerpnięte z artykułu w Gazecie Krakowskiej z dnia 26.06.2014 r. cyt. „ Do redakcji Gazety Krakowskiej przyszedł Piotr Owczarek, ojciec tegorocznej absolwentki gimnazjum w Zatorze. Opowiedział o złym funkcjonowaniu placówki, m.in. mobbingu pracowników, zastraszaniu uczniów, fatalnych zwyczajach związanych z wyjazdami zagranicznymi dzieci ...”.

Czytaj więcej...

PLAN ZAGOSPODAROWANIA – fakty

Z. Biernat we wniosku do Sądu Okręgowego pisze cyt. „… Gmina Zator nie wprowadzała żadnych preferencji w zakresie domicyli czy pochodzenia w zakresie przetargów objęte strefą. Wnioskodawca jako Burmistrz Zatora nigdy nie preferował ani tez nie wnioskował o zmiany w planie pod kątem konkretnego przedsiębiorcy działającego w strefie.

Czytaj więcej...