W najbliższym czasieZatorskie Fakty
Treści i zdjęcia publikowane na niezależnym portalu internetowym Zatorskiefakty.pl są wartością intelektualną i stanowią własność właściciela portalu. Wyjątek stanowią materiały redakcyjne, informacje i zdjęcia udostępnione w ramach współpracy, licencji i umów zawartych z innymi podmiotami. Zgodnie z art.25 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zabrania się rozpowszechniania w/w materiałów bez pisemnej zgody wydawcy. Redakcja i administracja portalu Zatorskie fakty.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści autorstwa użytkowników oraz publikowanych przez nich komentarzy. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.