Informacja 300 +

Informacja 300 +

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje, iż ruszył nowy Program „Dobry Start”- 300 dla ucznia.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać:

od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną (tj. bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia),

a od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w wersji papierowej.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze w Dziale Świadczeń wychowawczych 500+.

Informujemy również, iż od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października należy składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019.

Komentarze
kwejk

03 Lipiec 2018 21:08

Tak tak, dajcie się kupić za te marne grosze! Tym czasem VAT na ubranka 23% chyba najwyższy w europie. Zus podstawowy od stycznia 1300/miesiąc OTWÓRZCIE OCZY!
wiedzący

05 Lipiec 2018 09:39

Tak, to smutne ,że ludzie dają się zrobić na marne pieniądze w momencie gdzie Polska traci tożsamość przez partię rządzącą. Po drugie, rozdają nasze pieniądze, rząd nie ma swoich pieniędzy, to wszystko to nasze podatki.
Q

03 Wrzesień 2018 07:40

Czy portal Zatorskiefakty mógłby wykorzystać moc dziennikarską i uzyskać jakieś oficjalne informacje na temat obwodnicy Podolsza? Dlaczego budowa stanęła? Kiedy jej wznowienie? Kiedy koniec budowy? Człowiek płaci podatki żyje tu od pokoleń i nie wie nic!! Nigdzie nie ma żadnej oficjalnej informacji a dojazd z Podolsza do Zatora obecnie możliwy jest już tylko na rowerze takie korki!
Maciek

03 Wrzesień 2018 17:47

Sprawa z obwodnica wygląda tak: w sierpniu nadal były prowadzone prace związane z ponownym wydaniem ZRIDu na inwestycje (Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej), po drodze pojawiły się problemy z podziałem działek (piłeczka po stronie Starostwa w Oświęcimiu) i RZGW/Wodami Polskimi. ZDW podtrzymuje, że prace ruszą jesienią/wiosną przyszłego roku... Aktualny termin zakończenia prac przy kontrakcie to 31 grudnia br. Mam dwa pisma z ZDW w Krakowie, jeżeli Pan/Pani Q chce to mogę przykleić tutaj ich treść.
Q

05 Wrzesień 2018 22:10

Bardzo proszę
Maciek

24 Wrzesień 2018 19:05

Przepraszam, że trwało to aż tak długo: MAJ: Szanowny Panie, Zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie informacji ws. budowy obwodnicy Podolsza, Zatora w ciągu DW 781. W ostatniej korespondencji nadmienił Pan, że w związku z opóźnieniami wniosek o wydanie ZRIDu zostanie złożony w miesiącu grudniu (zeszłego roku). Czy takowy wniosek został złożony? Jeżeli tak to czy termin grudniowy został podtrzymany? Do społeczności wsi Podolsze docierają różne sygnały, m.in. o wstrzymaniu inwestycji do września/października br. Czy przerwa w budowie drogi wynika z dalszego braku ZRIDu? Czy może jest to związane z okresem lęgowym (marzec-połowa października)? Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi na powyższego maila. Odpowiedź: zanowny Panie W odpowiedzi na poniższe pytania, uprzejmie informuję, że Wykonawca złożył wniosek o ZRID 29.12.2017 r. W ramach analizy złożonych materiałów Małopolski Urząd Wojewódzki wystosował wezwanie do uzupełnień dopiero w dniu 27.02.2018 r. W wezwaniu znalazł się m.in. wymóg wykonania dodatkowego podziału działki drogowej, który jest konieczny do wydania decyzji ZRID. Aktualnie Wykonawca czeka jeszcze na przyjęcie projektów podziałów nieruchomości przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcimiu, aby móc złożyć ponownie wniosek o ZRID. Do tej pory trwało przygotowanie terenu pod składowanie materiałów do realizacji inwestycji przez Wykonawcę, który uzyskał zgodę właścicieli na zajęcie działek. Rozpoczęcie robót nastąpi w momencie uzyskania decyzji ZRID przez Wykonawcę. Planowany termin wejścia na roboty budowlane to jesień br. SIERPIEŃ: (pytanie-odpowiedź) Szanowny Panie, Ponownie zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie informacji ws. budowanej obwodnicy Podolsza. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie posiada jakiekolwiek informacje na temat toczącego się postępowania ws. wydania ZRiDu? Wniosek o decyzję ZRiD został złożony w dniu 21.06.2018. W dniu 25.07.2018 Projektant działający w imieniu ZDW w Krakowie otrzymał od Urzędu Wojewódzkiego wezwanie do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień do wniosku z terminem 30 dni na wniesienie poprawek. Aktualnie trwają prace nad udzieleniem odpowiedzi w jak najkrótszym możliwym czasie. Czy prawdą jest podważenie opinii RZGW w Krakowie, dotyczącej budowanej obwodnicy, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"? (Sprawa ma dotyczyć przebudowy/modernizacji cieków, zmian projektowych na przecięciu cieków z budowana obwodnicą). Wyjaśniamy, że w ramach prowadzonego postępowania RZGW zobligowało Wnioskodawcę do uzgodnienia operatu wodnoprawnego ze Związkiem Spółek Wodnych w Oświęcimiu przed wydaniem decyzji. Wykonawca uzgodnił pozytywnie przedmiotowy operat ze Związkiem Spółek Wodnych w Oświęcimiu. W związku z powyższym Wykonawca z końcem grudnia 2017r. pozyskał pozwolenie wodnoprawne. Pojawiają się również informacje o ewentualnym odstąpieniu/zerwaniu umowy przez Wykonawcę. Czy ZDW mogłoby odnieść się do tej informacji? (Mam nadzieję, że nieprawdziwej...) Informacja jest nieprawdziwa. Wykonawca realizuje zawartą z ZDW w Krakowie umowę w systemie zaprojektuj – wybuduj w sprawie Obwodnicy Zatora, Podolsza w ciągu DW 781 i po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty budowlane.
Zostaw komentarz